Navigace:Kolečka pro inline brusle - technické informace

Kolečka pro inline brusle - technické informace


Autor:marbaZveřejněno:01 Duben 2002

Většina standardních inline koleček je vyrobena především z polyurethanu. U koleček rozlišujeme následující vlastnosti: průměr, tvrdost, odrazivost, profil a jádro. U některých je dokonce uváděna hmotnost, avšak nejčastěji jsou kolečka označena jen údajem o průměru a tvrdosti (např. 76mm 78A nebo 70mm 82A, atd.). Profil a jádro se zjistí pouhým prohlédnutím koleček.

 

řez kolečkem

Průměr (Diameter)

Průměr koleček zjednudšeně znamená to, jak jsou kolečka vysoká. Obvyklý průměr je v rozsahu od 43mm do 80mm. Nejběžnější velikosti, se kterými se setkáte u rekreačních bruslí, jsou 72 a 76mm. Bruslaři, kteří chtějí rychlost, používají 80mm kolečka, ačkoliv 76mm kolečka se pro tento účel používají také (správně zvolená velikost závisí na bruslích, závodní dráze a vzdálenosti). Agresivní bruslaři provádějící své kousky na rampě používají malá kolečka s vysokou tvrdostí, aby mohli snadno provádět skluzy. Rozsah průměru u těchto koleček je od 43 do 76mm, a ten správný se volí podle toho, kde se mají brusle používat (rampa, zábradlí, atd.).

Všeobecně lze říci, že pro závodní brusle jsou nejvhodnější kolečka s průměrem do 80mm, high-end brusle do 77mm (nyní také někdy 80mm) a pro ostatní modely do 72mm. Ačkoliv je u těchto bruslí vyznačena maximální velikost použitelných koleček, do bruslí lze často namontovat kolečka o trošku větší než je uvedeno v oficiální specifikaci. Například u starých bruslí Bauer XF/3, při zkrácení základny posunutím osy předního a zadního kolečka lze používat 76mm kolečka na všech čtyřech pozicích. Zásadní úpravy bruslí jsou potřebné až pro kolečka, jejichž velikost je mnohem větší než uváděné použitelné hodnoty.

Obvykle vám větší kolečka umožní rychlejší jízdu, ale oblouky s nimi budou delší . Větší kolečka také mají menší manévrovatelnost než kolečka menší. Menší kolečka jsou levnější, ale obvykle nemají tak velkou životnost, protože mají na sobě méně materiálu, který se z nich sjíždí. Ale protože jsou malá kolečka vhodná především pro provozování akrobatických kousků, jsou většinou vyrobena z materiálů s vyšší tvrdostí (mají lepší skluz), takže jejich sjíždění není nutně tak rychlé.

         70mm 72mm 76mm 80mm
Průměrná rychlost_____________________Vysoká rychlost
 Rychlé zatočení_____________________Pomalé zatočení

Durometer (tvrdost)

Durometer je relativní tvrdost, která se často měří u výrobků z gumy a plastu. Má několik škál, přičemž škála označená písmenem "A" (od toho je odvozeno například označení 78A, atd.) je používána pro kolečka. Číslo je z intervalu od 0 do 100, 0 znamená zanedbatelný odolnost a 100 znamená velmi tvrdý plast.

Poznámka: existuje také škála Rockwell, která je používána pro měření tvrdosti oceli. Tou škálou je v současnoti označováno pouze kolečko Pebbles od firmy Kryptonics, které má hodnotu 50R.

Rekreační kolečka mají většinou tvrdost od 74A do 82A. Pro venkovní jízdu jsou lepší měkčí kolečka, protože lépe absorbují otřesy. Platí však, že měkčí kolečka se rychleji sjíždí. Tvrdší kolečka, kvůli tomu, že mají menší přilnavost, jsou preferována na vnitřní povrchy, které jsou obvykle velmi hladké (např. pro agresivní bruslení na U-rampě apod.).

Někteří bruslaři mění tvrdost svých koleček v závisloti na venkovní teplotě. Chladné počasí znamená, že povrch je tvrdší, a proto je vhodnější použít měkká kolečka. V opravdu teplém počasí může být cesta doslova roztavená, v tomto případě bude lépe použít kolečka s vyšší tvrdostí.

          74A 78A 82A 85A
 Průměrná životnost_____________Nejdelší životnost
Vysoká ovladatelnost_____________Průměrná ovladatelnost
  Vysoká odrazivost_____________Průměrná odrazivost
   Nízká váha těla_____________Vysoká váha těla
    Hladká jízda_____________Drsná jízda


Odrazivost (Rebound)

Vyšší odrazivost kolečka má vliv na větší odraz (sílu odrazu) bruslaře. Jediné momentálně používané označení pro škálu odrazivosti koleček v celém inline průmyslu je škála "Bashore Rebound", která je používána u firmy Roller Edge. Jinak je odrazivost uváděna jako nízká (low), střední (medium) nebo vysoká (high). Označování koleček informací o odrazivosti se postupně vytrácí, protože kolečka podle tohoto kritéria porovnává stále menší počet lidí.

 

Profil (Profile)

Profil koleček je definován v místě, kde se kolečko dotýká země. Všechna kolečka mají tloušťku 24mm, což je průmyslový standard, ale rozdíly ve "stopě" koleček jsou právě to, co má vliv na rozdílné vlastnosti koleček. Širší stopa znamená větší trakci a stabilitu. Většina koleček pro hokejové brusle má spíše širokou stopu pro zvýšenou oporu při ostrých zatáčkách. Na druhou stranu závodní kolečka bývají u okraje spíše zúžena. Nedávno firma FR Progressors vyvinula kolečka s asymetrickým profilem, který napomáhá lepšímu vyrovnávání při rails.

   Široká/Tlustá Normální profil Zúžená(závodní)
 Stabilnější               Nižsí
při zatáčení______________________________stabilita
   Pomalá______________________________Rychlá


Náboje/jádra (Hubs/Cores)

Náboje neboli jádra (obojí označení je správné) jsou velice důležitá pro celkový výkon koleček. Jádro obklopuje ložiska a spojuje je se zbytkem kolečka. Některá kolečka mají jádro otevřené (viditelné "loukotě"), nebo jádro uzavřené (zakryté "loukotě"), případně nemají žádné jádro (velmi malá kolečka nepotřebují jádro). Pokud je jádro na ložisko i jen o trošku větší (k čemuž často dochází u nekvalitních koleček), nedrží v něm ložisko dost pevně. To může způsobovat, že se kolečka stávají "vyklechtaná" a odírají se o rám brusle. Stačí třeba jen jedno kolečko, které vybočuje z řady, aby se brusle úplně "rozhodily".

Vychýlení kolečka je vážný problém nejen proto, že způsobuje brždění, ale také proto, že je takové kolečko velmi zahříváno. A to brzy způsobí jeho odtržení od náboje, rozšíření a případně zničení kolečka.

Prvním příznakem tohoto problému je skřípání kolečka při přensení váhy na brusli s vychýleným kolečkem. Pokud vymontujete postižené kolečko z rámu, můžete na něm spatřit oblouk očištěný od nečistot a prachu v místě, kde kolečko drhlo. Pokud si takového skřípání všimnete, položte ruku na vaše kolečka po dlouhé jízdě a uvidíte, jestli není některé z nich mnohem teplejší než ostatní. Pokud je, tak pravděpodobně toto kolečko drhne.

Toto se může snáze přihodit u rámů typu Mogema a Darkstar, které mají velmi malou tolernaci a okraj rámu je blízko k okraji kolečka. Skřípání však může být někdy způsobeno i z jiných důvodů.

      Uzavřená  3-loukoť. Závodní  
      jádra   jádra   jádra
 Vysoká               Nízká
 hmotnost kolečka___________________hmotnost kolečka
Nejdelší odolnost___________________Průměrná odolnost


Soupravy os (Axel kits)

Dalším důležitým rysem kolečka jsou jeho osy. Existuje několik sad os pro výměnu a vylepšení stávající sady(jako například Hyper Hop-up Kit a Blading Edge Kit), které jsou vyrobeny tak, aby se s nimi vaše kolečka otáčela mnohem ryhcleji než umožňují osy původní. Tyto sady jsou obvykle vyrobeny z hliníku nebo oceli. Taková sada obsahuje dvojice šroubů pro každé kolečko, z nichž každá dvojice se šroubuje do vymezovače umístěného v kolečku (část vymzovače je zasunuta mezi ložiska). To zamezuje velkému utažení šroubů a umožňuje vašim kolečkům(ložiskům) volně se otáčet. Když vrátíte kolečka s osou zpět do bruslí, ujistěte se, že nejsou přespříliš utažená. Přílišné utažení zvyšuje tření ve vaších ložiscích.

kolečko+ložiska+vymezovače+osy

Údržba

Kolečka jakékoliv tvrdosti se s ujetou vzdáleností sjíždějí. Ovšem kolečka pro vnitřní povrchy mají mnohem menší životnost.

Obvykle poznáte, že kolečka vyžadují úrdžbu, když se brusle stanou mnohem pomalejší a najedou tak hladce, jako když byly nové. Vnitřní okraj koleček se sjíždí rychleji, čehož si lze všimnout:

sjeté kolečko

Graf pro ty, kteří nemají počítač s podporou grafiky:

    |  |             |  |
vnitřní |  | vnější    vnitřní  \  |  vnější
 okraj |  | okraj     okraj   \  |  okraj
    \____/              \__/

   nové kolečko         sjeté kolečko

Existují dvě věci, které můžete udělat, abyste ze svých koleček dostali co nejvíce: rotaci (rotate) a otočení (flip).

Rotace koleček znamená vzájemnou záměnu koleček. Kolečka na různých pozicích (jako patní a přední) se totiž rozdílně sjíždějí. Rotací koleček můžete dosáhnout rovnoměrného sjíždějí všech koleček.

Otočení (flipping) koleček znamená otočení každého kolečka tak, že se oježděný okraj kolečka dostane na vnější stranu brusle. Tato metoda vám umožňuje sjet také druhou stranu koleček.

Existuje několik způsobů pro rotaci koleček. Žádný způsob, který se používá nelze označit za jediný správný a vše řešící. Jejich společným bodem je však snaha o průběžné a rovnoměrné opotřebovávání všech koleček. Častokrát se můžete dostat do situace, že hledáte nějaké náhodné ideální pořadí, kterým dosáhnete dobrého rozložení koleček pro dobré a rovnoměrné sjíždění.

Některé běžné způsoby rotace:

Přední kolečko je označeno číslem "1" a zadní kolečko je ozačeno jako "4" případně "5".

Pro brusle se třemi kolečky: 3->2, 2->1, 1->3
Pro brusle se 4 kolečky: 4<->2, 3<->1   
          nebo  4->3 3->2 2->1 1->4
Pro brusle s 5 kolečky: 5->3, 4->2, 3->1, 2->5, 1->4
         nebo  5->3, 4->5, 3->2, 2->4 

Pokud rotujete a otáčíte svá kolečka, můžete také otřít své brusle, rámy, kolečka a ložiska navlhčeným hadrem. Někteří lidé očišťují své brusle po každé vyjížďce, dokonce když nedělají žádnou rotaci koleček, ale doporučuji vám, abyste to dělali přinejmenším vždy, když rotujete svá kolečka. To vám pomůže průběžně udržovat množství nečistot na bruslích a kolečkách na minimu a tím zamezovat skřípání a opotřebovávání ložisek.

 

Rockering u vašich bruslí

Míti brusle, které neumožňují rockering znamená, že osy a kolečka jsou všechny ve stejné výšce. To je také uspořádání, ve kterém se nacházejí kolečka na většině bruslí v okamžiku jejich koupě. Mnoho bruslí však umožňuje změnu výšky některé nebo všech os koleček a tím se dosáhne odlišné "čepele" brusle. Brusle označované jako "Rockered", mají prostřední dvě kolečka níže než přední a zadní kolečko. To se provádí s použitím oválných rozpěrek s vybočeným otvorem pro osu, každá rozpěrka může mít horní nebo dolní pozici.

Závodní brusle jsou také nastavitelné, ale jen v horizontálním (vodorovném) směru, což umožňuje míti delší nebo kratší základnu (wheelbase).

Ačkoliv s tím někteří nesouhlasí, přesto mnoho bruslařů nalézá v rockeringu možnost zvýšení manévrovací shopnosti díky zakřivené "čepeli" s kolečky. Jestli budete "rockovat" nebo ne je skutečně jen a jen na vás. Mnoho hokejových hráčů dává přednost míti své brusle takto upravené, aby mohli ostřeji řezat zatáčky na hrací ploše, zatímco rychlobruslaři se snaží míti svou čepel rovnou, což jim dává větší stabilitu a vysokou rychlost (při vysoké rychlosti způsobuje nerovná čepel velké samovolné změny rychlosti). Krasobruslaři mohou také upřednostňovat brusle s nerovnou čepelí, zatímco extrémní bruslaři spíše volí brusle s rovnou čepelí.

V závisloti na možnostech vašich bruslí, jsou při "rockeringu" možné rozličné konfigurace. Pokud můžete na vašich bruslích regulovat jen výšku prostředních dvou koleček, můžete mít své brusle rovné nebo "rockered" následujícím způsobem:

vyrovnané : ==frame==
       1 2 3 4
"rockered" : ==frame==
       1   4
        2 3

Pokud na vašich bruslích lze regulovat výšku každého ze čtyř koleček, pak můžete mít následující pozice nastavení:

krátký souměrný "rocker": ==frame==
              1   4 
               2 3
 (kolečka blíře boty umožňují větší ovladatelnost)							 
dlouhý souměrný "rocker": ==frame===
              1    4
               2 3
 (vyšší kolečka umožňují ostré zatáčky)							 
vpředu zvednutý "rocker": ==frame==  
             1
              2 3 4
 (o trochu stabilnější než souměrný "rocker")							
vpředu zvednutý,    : ==frame==
vzadu snížený, "rocker"  1
              2 3
                 4
 (nakloní busle vpřed)								 

Kolečka stojí od $3.00 (114,- Kč) do $10.00 (380,- Kč), v závisloti na kvalitě 5 na začátku uvedených kritériích. Existuje mnoho výrobců inline koleček: Hyper, Kryptonics, FR Progressors, Senate, Labeda, UFO, Cyko, Cozmo, Grizzly Gear, Kuzak, RollerEdge, BrakerWheel, Ultimate, Bullzeye, Chaos, Core, Heavy, Kopp, Square, Sims a spravděpodobně ještě nějací další.

Poslední komentáře