Navigace:Kolem Bečvy

Kolem Bečvy


Autor:marbaZveřejněno:28 Březen 2009

Oblast:

Česká republika - Olomoucký kraj - Přerov

Obec:

Lipník nad Bečvou / Osek nad Bečvou / Přerov

Délka:

12,6 km

Typ:

cyklostezka

Tvar:

cesta (tam i zpět po stejné trase)

Povrch:

1

Provoz:

1

Popis:

Trasa vede podél řeky Bečvy po cyklostezce 5 GW Bečva. Začíná v Lipníku nad Bečvou a vede podél řeky až k mostu u obce Osek nad Bečvou. Zde je nutno přejet most a pokračovat po silnici pár set metrů až k odbočce vlevo na nepříliš kvalitní místní kmonikaci. Po pár stech metrech zde navazuje nová cyklostezka s kvalitním povrchem, která pokračuje až k mostu u obce Grymov. Zde je nutno překonat silnici a pokračovat po úzkém chodníčku podél řeky. Po chvíli se stezka opět rozšiřuje a vede až k přerovskému lesoprarku, kde se opět velice zužuje. Místy na pouhé 2 metry. Občerstvit se můžete poblíž splavu v Lipníku nad Bečvou a asi o 1,5 km dále u přírodního koupaliště Jadran. Další občerstvení je možné až v Přerově v občerstvení u hřiště.

Přístup:

Lipník - parkoviště u Technických služeb, lavičky na přezutí,100m od řeky Bečvy. Osek - odbočka na Sušice, parkoviště u mostu přes Bečvu. Křížení stezky u mostu přes Bečvu poblíž Grymova. Přerov začátek stezky na ulici U Bečvy.

Plus:

většinou kvalitní povrch, dlouhá trasa

Minus:

trasa je 2x křížena silnicí, u Oseku nad Bečvou se musí jet přímo po silnici téměř 1 km, velice úzká stezka poblíž Přerova (nebezpečí kolizí s ostatními lidmi)

Tipy:

Poznámka:

Mapa:

Fotogalerie:

Poslední komentáře