Navigace:Jak brzdit a zabrzdit? (2/2)

Jak brzdit a zabrzdit? (2/2)


Autor:marbaZveřejněno:15 Únor 2004

V prvním článku o brzdění jsme se zaměřili na jednodušší metody vhodné pro začátečníky. Nyní se zmíníme o trošku náročnějších způsobech brzdění. Je však nutno upozornit, že tyto metody brzdění jsou sice efektní, ale ve srovnání s obyčejným brzděním patičkou většinou potřebují větší manévrovací prostor a způsobují velké opotřebení koleček (toto brzdění se tedy dost prodraží).
Dále také upozorňujeme, že uvedené metody nejsou vhodné pro začátečníky a vyžadují dokonalé zvládnutí základních technik bruslení, cit pro rovnováhu a v případě brzdění metodou PowerSlide také výborně zvládnutou jízdu vzad. Všechny způsoby brzdění nacvičujte nejprve v pomalých rychlostech, na kvalitním povrchu a s chrániči.
 

Metody pro pokročilejší

V prvním článku o brzdění jsme se zaměřili na jednodušší metody vhodné pro začátečníky. Nyní se zmíníme o trošku náročnějších způsobech brzdění. Je však nutno upozornit, že tyto metody brzdění jsou sice efektní, ale ve srovnání s obyčejným brzděním patičkou většinou potřebují větší manévrovací prostor a způsobují velké opotřebení koleček (toto brzdění se tedy dost prodraží).

Dále také upozorňujeme, že uvedené metody nejsou vhodné pro začátečníky a vyžadují dokonalé zvládnutí základních technik bruslení, cit pro rovnováhu a v případě brzdění metodou PowerSlide také výborně zvládnutou jízdu vzad. Všechny způsoby brzdění nacvičujte nejprve v pomalých rychlostech, na kvalitním povrchu a s chrániči.

Ilustrační animace z www.mysportsguru.com, na které jsme se v prvním článku odkazovali, bohužel již nefungují. V létě pro Vás nafotíme pár ukázkových fotografií. Do té doby to budete muset nějak přečkat bez obrázků :-)


T-stop nebo též Drag Stop

Při tomto brzdném manévru dojde k zastavení třením koleček "zadní" brusle otočené kolmo ke směru jízdy o povrch chodníku.

Brzdný manévr začněte přenesením váhy na "přední" nohu a lehkým náklonem horní části těla dopředu. Druhou nohu zvedněte, dejte ji dozadu za sebe vytočenou o 90 stupňů od směru jízdy a následně ji přitlačte vnitřní stranou koleček k povrchu cesty. Postupně pak zvyšujte tlak na tuto brusli.

Pozor! Pokud zadní noha nebude položena na chodník kolmo na směr jízdy, svezete se na stranu, případně se úplně přetočíte! Tento druh brzdění byste měli nacvičovat až po získání jistoty na bruslích a jen při nízkých rychlostech. Tento druh brzdění není příliš efektivní. Brzdná dráha je velmi dlouhá, proto brzděte s velkým předstihem. Brzděním se velice opotřebovávají kolečka a to na jedné brusli a hned všechna najednou. Bereme-li v úvahu cenu špalku do patní brzdy (do 150,- Kč) a cenu sady 8 koleček (kolem 1400,- Kč), je tento druh brzdění docela drahá záležitost.


Powerslide aneb silový skluz

Při tomto brzdění přejde bruslař z jízdy vpřed otočením do jízdy pozpátku, jede po jedné brusli a druhou nohu natáhne co nejdále dopředu ve směru jízdy a následně položí všechna kolečka jejich vnitřní hranou na povrch cesty. Následně zvyšuje tlak na tato kolečka až dojde k úplnému zastavení.

Nácvik se provádí při pomalé jízdě vzad. Je nutno přejít do jízdy po jedné noze, snížit těžiště a druhou nohu natáhnout co nejvíce po směru jízdy. Všechna kolečka natažené nohy pak přitlačit k povrchu a následně na ně zvyšovat tlak. Po dobrém zvládnutí tohoto brzdného manévru v nízké rychlosti je možno zvyšovat počáteční rychlost. Je vhodné trénovat toto brzdění na obě strany.

Toto brzdění je jedno z nejefektivnějších, což má ale za následek extrémní sjíždění koleček. Vyžaduje naprostou jistotu při jízdě pozpátku a dobrý cit pro skluz koleček na různých druzích povrchů.


Paralelní brzdění (hokejové)

Jedná se o brzdění podobné tomu, které se používá při klasickém bruslení na ledu. Brzdění se provádí postavením obou bruslí kolmo na směr jízdy a následný skluz. Do toho se nejlépe dostanete tak, že projedete jakoby velmi úzkou zatáčku. Tak úzkou, že se brusle dostanou do očekávaného skluzu.

Nácvik se provádí při nízkých rychlostech, kdy se snažíte projet co nejužší zatáčku tak, že nakonec brusle podklouznou a dojde k zabrzdění. Postupně můžete rychlost při nácviku zvyšovat a do brzdění se více "opírat".

Toto brzdění je technicky velmi náročné. Je potřeba brát do úvahu druh povrchu, vyvarovat se podklouznutí bruslí nebo přepadnutí přes brusle, které by nepodklouzly.

Pozor! Na různých površích budou brusle různě podkluzovat. Jiné to bude na hladkém betonu, jiné na živičném povrchu, jinak se budou chovat třeba mramorové desky. Nepoužívejte toto brzdění na mokrém povrchu, písku, listí nebo jiném znečištění.

 

Poslední komentáře